سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محبوبه هوشیار – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران
سمیرا فاتحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران

چکیده:

شناسائی اجزائ تشکیل دهنده انواع گوشیهای موبایل میتواند کمکی جهت تولید این وسائل در کشور باشد یکی از مهمترین این اجزا موتور تولید کننده ویبره است . ا باز کردن ساختمان خارجی و انجام انواع آزمایشهای پراش و پسماند میتوان به این مهم دست یافت .