سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید مظفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
کریم فائز –
فرهاد فرجی –

چکیده:

تئوری فرکتال در تولید تصاویر رایانه ای، فشرده سازی تصاویر و شناسایی الگو مدت های که مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ما به ساده سازی یک کد کننده فرکتالی دو بعدی به کار رفته برای فشرده سازی تصویر، به منظور استفاده در یک سیستم تشخیص درون خط امضا می پردازیم. سپس یک بردار ویژگی به طور مستقیم از کد کننده فرکتالی یک بعدی استخراج می شود. از آنجا که در تشخیص درون خط امضا اطلاعاتی نظیر سطوح خاکستری، وضوح و روشنایی نقاط وجود ندارد. بنابراین به جای استفاده از این اطلاعات بر روابط هندسی بین قطعات متناظر برد و دامنه درون یک امضا جهت ساده سازی تاکید خواهیم کرد.