سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا آذری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صادقی – دانشگاه علم وصنعت ایران، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه شبکه های عصبی کاربرد بسیار زیادی در زمینه مهندسی شیمی مخصوصا " کنترل فرایند دارد از جمله این کاربردها استفاده از آن در شناسایی سیستم به منظور استفاده در کنترل می باشد . برای شناسایی سیستم روش های مختلفی وجود دارد یکی از این روش ها استفاده از معادلات مکانیستیکی م یباشد که این روش برای استفاده در بعضی زمینه های کنترل پیش بینی کننده و تطبیقی مناسب نم یباشد به این دلیل که در هر سیکل باید معادلات پیچیدة اصول اولیه حل شود که این کار هم زمان بر است و هم اینکه دقت لازم را ندارد لذا لازم است از رو شهای ساد هتر و دقیق تری استفاده کرد از جمله این روش ها شناسایی با استفاده از مدل هایBlack-Boxم یباشد. کاری که در اینجا انجام شدهاست استفاده از یک مدلBlack-Box برای شناسایی سیستم با استفاده از داده های دینامیکی بدست آمده از مقاله قبلی می باشد مدلBlack-Box استفاده شده در این قسمت ابتدا یک مدل خطی ARX سپس یک مدل غیرخطی عصبیمی باشد که نتایج استفاده از این دو ساختار انتخابی نشان می دهد که هر دو مدل جوا بهای معقولی ارائه می دهند اما ساختار غیرخطی عصبی به مراتب جوا بهای بهتری ارائه م یدهد.