سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن رمضانپور – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی دانشگاه گیلان
راحله حسامی – دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه گیلان
محمدعلی زنجانچی – استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

چکیده:

شناسایی کانی ها درخاک های تشکیل شده از سنگ مادر آندزیت بازالتی، بازالت آندزیتی و فیلایت درناحیه لاهیجان مورد بررسی قرار گرفت. سه نیمرخخاک شاهد در واحد کوه، انتخاب و نمونه برداری از افق ها انام شد.شناسایی کانی ها در بخش رس ریز و درشت با دستگاه پراش ایکس انجام شد.
کانی های غالب بخش رس در اندزیت بازالتی و بازالت اندزیت شبیه بوده و کانی های نامنظم میکا – اسمکتیت و میکا – ورمیکولیت و نیز کوارتز و کائولینیت تشکیل می شده ولی میزان تغییر شکل میکا ب اسمکتیت و ورمیکولیت در دومی بیشتر از اولی بوده یعنی نه تنهامیزان میکا با عمق، افزایش داشته و از میزان اسمکتیت (عمدتا در بخش رس ریز) و ورمیکولیت کاسته شده بلکه این تغییرات در خاک بازالتآندزیتی د رعمق بیشتری (۱۷۰ cm) نسبت به آندزیتبازالتی (۷۰cm) صورت گرفته .
همچنین میکا و کلریت از کانی های غالب بخش رس درشت فیلایت بوده که مقدار آن با عمق زیاد میشود . بعلاوه عدم حضور اسمکتیت در فیلایت را ممکن است به عدم پایداری آن در شرایط خیلی اسیدی یا حضور بیشتر اهن در ورقه هیدروکسید بین لایه ای کلرید نسبت داد.