سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – استادیار دانشگاه گیلان
محمدعلی زنجانچی – استاد دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق، بر اساس مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی بر روی سنگ بستر گرانیت و سنگ آهک در هر واحد فیزیوگرافی کوه، یک پروفیل شاهد انتخاب شد. از افق ها، نمونه برداری خاک جهت آنالیز فیزیکی شیمیایی و کانی شناسی انجام گردید. شناسایی کانی ها در بخش رس ریز و درشت با دستگاه پراش پرتو ایکس انجام شد. کانی های غالب بخش رس خاک حاصله از گرانیت دارای کائولینیت، کوارتز، میکا- اسمکتیت یا میکا- ورمیکولیت نامنظم و HIV (ورمیکولیت با هیدروکسید بین لایه ای) بود. حضور قله پهن ۱۰ تا ˚۱۴A در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد دلیل بر حضور HIV است که رسوب Al در فضای بین لایه ای را در شرایط اسیدی تأئید می کند. در حالیکه کانی غالب بخش رس در افق سطحی سنگ آهک شامل میکا- اسمکتیت، ورمیکولیت – اسمکتیت، کوارتز و کائولینیت بوده است. عدم تقارن قله ۱۰ و ˚۱۴A در تیمار منیزیم و نیز تخریب و ناپدید شدن قله ˚۱۰A در تیمار منیزیمی افق های سطحی دلالت بر تغییر شکل بخشی از میکا به اسمکتیت و ورمیکولیت در خاک هر دو نوع سنگ بستر داشته، بعلاوه اسمکتیت ها عمدتاً در بخش رس ریز بوده و کانی کلریت نیز شناسایی نگردید.