سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجواد محمدی – دانشجوی دکتری هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافض
مهدی سبزه پرور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
محمدباقر منهاج – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله رفتار دینامیکی ارتفاع هواپیما که قابل اندازه گیری توسط ابزارهای موجود در هواپیما می باشد توسط یک شبکه عصبی چند لایه پیشخور آموزش دیده و توسط این شبکه بازای ورودیهای کنترلی مختلف شبیه سازی شده است. در آموزش بکار رفته جهت شبیه سازی رفتار دینامیک غیرخطی ورودی دو لحظه قبل ارتفاع و کنترل هواپیما به شبکه بازخورانده شده است.در الگوریتم پس انتشار خطای بکار رفته از ضریب یادگیری متغییر و روش مومنتم و نیز روش آموزش دسته ای استفاده همزمان شده است. نتایج این شبیه سازی با نتایج شبیه سازی غیر خطی هواپیما اعتبار سنجی شده و حاکی از آموزش مطلوب یک شبکه عصبی دو لایه با چهار نرون در لایه میانی جهت شبیه سازی رفتار دینامیک غیر خطی ارتفاع هواپیما می باشد