سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گرشاسب خزائنی – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت
عباس افشار – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشورها کرده است. BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل استراتژیک دولت را بر تأسیسات حفظ خواهد شد. این روش در کشورهای در حال توسعه اهمیت و کارایی بیشتری دارد. ایجاد ساختاری برای شناسائی و تحلیل ریسکهای پروژه،اساس هر پروژه BOT است. فقط در صورت شناسایی ریسکها، تخصیص مناسب و ایجاد آمادگی‌های لازم برای مدیریت آنها است که می‌توان به موفقیت پروژه امیدوار بود. شناسایی ریسکهای هر مرحله لازمه کسب آمادگی برای کنترل و مدیریت صحیح ریسکها و نیز تخصیص و تعیین مسئولیت هر یک از عوامل پروژه در موافقتنامه طرح می‌باشد. در این مقاله با بهره‌گیری از تجربیات بدست آمده از پروژه‌های انجام شده در جهان ومطالعات انجام گرفته در این زمینه، ریسکهای BOT شناساییو ساختار خاصی برای طبقه‌بندی آنها پیشنهاد شده است.