سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن نوروزی میشنی – کارشناس دفتر فنی و امور طرحها – معاونت ساخت و توسعه راه آهن
عباس جندقی علائی – کارشناس مسئول هماهنگی امور مرکز و نواحی ، مدیر پروژه – GIS شرکت راه آهن

چکیده:

هدف از این مقاله شناسایی ریسکهای موجود در پروژه های ساخت و توسعه راه آهن جهت رسیدگی و توجه لازم به آنها می باشد . روش شناسایی ریسکهای این پروژه ها مبتنی براستاندارد مدیریت پروژه ۱ PMBOK می باشد که نسبت به سایر استانداردهای مدیریت پروژه از برتری و استحکام بیشتری برخوردار است و خصوصا " مبحث مدیریت ریسک آن از جنبه های گوناگون در مقایسه با مباحث مدیریت پروژه سایر استانداردها از قوت خاصی برخوردار است که نگارنده در مقاله دیگری مبادرت به بررسی تطبیقی دیدگاههای استانداردهای مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ریسک نموده است .