سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده سادات بدیعیان – دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه صفایی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

زنجیره ) deoxyribonucleic acid ) DNA شامل اطلاعات ژنتیکی هر فرد می باشد . به استخراج این اطلاعات توالی یابی ) DNA sequencing ) DNA می گویند . از آنجا که خطاهای کوچک در فرایند استخراج اطلاعات سبب ایجاد اشتباهات بزرگ در آزمایشات ژنتیکی می شود، دقت در طی فرایند توالی یابی برای کاهش خطاها بسیار حایز اهمیت می باشد . ما در این مقاله با استفاده از فیلترهای همسان متغیر با زمان به آشکار سازی توالی یابیDNA . پرداخته و عوامل موثر در کاهش احتمال خطاها را بهبود بخشیده ایم