سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خالد بابایی – فارغ التحصیل رشته سنجش از دور
حسین عزیزی – استادیار گروه معدن

چکیده:

دراین تحقیق از باندهای SWIR سنجنده ASTER برای شناسایی زونهای التراسیون یکی از فاکتورهای پی جوی های معدنی در بخشهایی از شمال و شرق استان کردستان استفاده شده است. طول موج زیرسیستم SWIR در قلمرو ۱/۶ تا ۲/۲۴۳ میکرومتر قرار گرفته است دراین قلمرو کانیهای دارای یون هیدروکسیل از اشکال جذب خوبی برخوردار هستند با استفاده از ترکیب رنگی کاذب (FCC) نسبت باندها(BR) آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و مقایسات انجام شده با منحنی های استاندارد USGS زونهای پروپیلیتیک، فیلیک و آرژیلیک در مناطق مورد مطالعه شناسایی گردید که این روزنها می تواند برای پی جویی کانسارهای مس و طلا در منطقه بسیار مهم باشد.