سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز اروانه – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه برق
ناصر پریز – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه برق

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی برای شناسایی همزمان ساختار و پارامترهای مدل سیستمهای دینامیکی و استاتیکی ارائه می گردد این روش می تواند برای مدل کردن سیستمهای غیرخطی و پیچیده که اطلاعی از ساختار مدل آن وجود ندارد بسیار مفید باشد دراین روش برنامه سازی ژنتیکی GP و الگوریتم ژنتیک بصورت همزمان و در کنار هم عمل می کنند بطوریکه ساختار سیستم بوسیله برنامه سازی ژنتیکی و پارامترهای آن به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه می گردد با بهینه سازی همزمان ساختار و پارامترها میت وان مدلی با دقتی بالاتر بدست آورد در پایان روش پیشنهادی برروی یک سیستم دینامیکی و یک سیستم استاتیکی آزمایش شود و صحت عملکرد برنامه تایید می گردد.