سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی میرزایی – دانشگاه تربیت مدرس- آزمایشگاه سیستمهای هوشمند
وحید جوهری مجد – دانشگاه تربیت مدرس- آزمایشگاه سیستمهای هوشمند

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای شناسایی یک مدل فازی با پارامترهای بازه ای ارائه شده است. در این روش شناسایی مدل فازی به حل نامساویهای ماتریسی خطی LMI منجر می شود. نرم – ۱ یا نرم بی نهایت خطای بین داده های اندازه گیری شده و خروجی سیستم به عنوان معیار بهینگی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش می توان حدود بالا و پایین خروجی سیستم را به صورت مدلهای فازی بهینه بیان کرد به نحوی که تمامی مقادیر اندازه گیری شده خروجی در بین این حدود قرار داشته باشد. از این روش می توان برای تقریب یک خانواده از توابع غیرخطی و یا سیستم های فیزیکی دارای عدم قطعیت استفاده کرد. این روش می تواند در زمینه خطایابی و کنترل مقاوم نیز مورد استفاده قرار گیرد.