سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمن عرشی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی ، بخش مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد
محمد تشنه لب – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

در این مقاله استراتژی ترکیبی جدیدی برای آموزش پارامترهای شبکهANFISارائه می کنیم که دارای قابلیت بهتری نسبت به روش متداول می باشد . در الگوریتمهای ارائه شده قبلی از روشهایی برپایه گرادیان و کمترین مربعات به این منظور استفاده می شد . دراینجا ما ترکیبی از روشهای بهینه سازیGD و PSO را برای آموزش پارامترهای مذکور مورد استفاده قرار دادیم . با پیاده سازی الگوریتم پیشنهاد شده روی یک مسئله شناسایی سیستم پویای غیرخطی و بررسی نتایج آن مشاهده می شود که با وجود کاهش پیچیدگیهای محاسباتی این روش نتایج مناسبتر بوده و با روشهای قبلی قابل مقایسه می باشد .