سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ک. خلیفه زاده – کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
ح. حیدری – کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
م. آنالویی – استاد یار کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
م. احمدی – استادیار مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله از خوشه بندی FCM جهت طبقه بندی سیگنالهای AE متناظر با منابع تولید سیگنالها استفاده شده است. خوشه بندی مبتنی بر منطق فازی به آشکار کردن خوشه ها به روش بدون ناظر می پردازد و برای هر خوشه یک مرکز فرضی در نظر می گیرد. FCM به دلیل توانایی اش در کلاسبندی داده ها، حتی در جایی که مرزهای بین زیر گروه ها همپوشانی دارند، مورد توجه قرار گرفته است. تکنیک های برپایه FCM بر سایر فنون آماری مرسوم نظیر NN و MLC مزیت دارند، زیرا آنها مستقل از نحوه توزیع داده ها هستند و هیچ دانشی درباره نحوه توزیع داده ها لازم نیست. در این تحقیق از آزمون استاندارد استاتیکی نمونه U شکل استنلیس استیل ۳۰۴ در دو محیط خورنده مختلف (HCI%5, 5%H2SO4) برای تشخیص دو نوع مکانیزم خوردگی تحت تنش: ۱- حل شدن آندی ۲- هیدروژن تردی استفاده شده است و با بررسی و آنالیز سیگنالهای آکوستیک امیشن حاصله و استفاده از روش خوشه بندی FCM به تمایز سیگنالهای این دو مکانیزم می پردازیم. سه عامل میانگین فرکانس ، حداکثر دامنه و شمارش پالس ها جهت آموزش و ارزیابی FCM بکاررفته اند.