سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اصغر مهدی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران
بهار نمکی عراقی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جداسازی مدهای مختلف حمل و نقلی ازیکدیگر و ایجاد خطوط ویژه روشی است که به منظور افزایش ایمنی و کاهش تداخل جریانهای ترافیکی با خصوصیات رفتاری متفاوت صورت می گیرد دراین خصوص احداث مسیر ویژه باری موتور سیکلت رانان راهکاری است که دردسالهای اخیر مطرح شده و مورد توجه مسئولین حمل و نقلی قرارگرفته است . بررسی های انجام شده دراین زمینه نشان داده که عوامل چندی می تواند روی مقبولیت این روش نزد کاربران مسیر ویژه موتورسواران تاثیر گذارباشد لذا دراین پژوهش سعی شد تابا طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین موتورسواران این عوامل شناسایی شود .