سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ندا عبدالرشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
محمود فیروزیان – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از ضعفهای بزرگ سازمان های پروژه محور ، فقدان جامعیت شاخص های مورد استفاده آنها جهت ارزیابی عملکرد پروژه می باشد چرا که اکثر این سازمان ها تنها به یک یا دو شاخص نظیر میزان سود آوری و تحویل به موقع پروژه توجه دارند لذا چنین به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به تنها یک یا دو شاخص سازمان را از نیل به اهداف اصلی و متعدد ارزیابی عملکرد پروژه محروم می نماید.این مقاله در صدد رفع مشکل فوق از طریق شناسایی شاخص های موثر بر عملکرد پروژه می باشد. با مطالعه جامع ادبیات تحقیق ،شاخص های پیشنهادی در این مقاله از مدل سرآمدی EFQM ( بر پایه ۹ معیار رهبری،خط مشی و استراتژی ،مدیریت کارکنان،منابع ،فرایندها ،رضایت مشتری،رضایت کارکنان ،نتایج جامعه،نتایج کلیدی عملکرد) و همچنین با تکیه بر چارچوب کارت امتیازی متوازن (بر پایه ۴ معیار مالی،فرایندهای داخلی،یادگیری و رشد،رضایت مشتریان) استخراج شده اند. همچنین یک روش سیستماتیک بر پایه تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه MADM جهت بکارگیری شاخص های مذکور برای ارزیابی عملکرد پروژه در انتهای مقاله پیشنهاد گردیده است.