سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
علی ذاکری گورزانگی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه هرمزگان

چکیده:
وجود مناطق زیبا و تالابهای جذاب در کنار دریاها و مدخل خلیج ها و خورها باعث شده است اهمیت طبیعت گردی در اینمناطق بیش از پیش خود را نشان دهد. از این رو تالابها یکی از مهم ترین مناطق برای گردشگری محسوب می شوند. هدف از انجاماین پژوهش بررسی پتانسیل اکوتوریسم منطقه حفاظت شده و تالاب بین المللی تیاب میناب واقع در استان هرمزگان با استفاده ازمدل پتانسیهای گردشگری EP و SWOT می باشد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تالاب بین المللی تیاب با بیشترینامتیاز در بین تالابهای همجوار خود جهت توسعه اکوتوریسم برخوردار است. سپس با استفاده از ماتریس SWOT به بررسی"تهدیدها" و "فرصتها" در محیط خارجی و ارزیابی "ضعفها" و "قوتهای" درونی این تالاب پرداخته شد که مهمترین نقاط قوت عبارتند از وجود انواع جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی منحصر به فرد با امتیاز وزنی ۰/۷۶۸، وجود جاذبه های اکوتوریستی و تفریحی با امتیاز ۰/۶۸۸، داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا به خصوص برای شهرنشینان جهت استراحت و تفریح با امتیاز ۰/۵۶۴، مستعد و آماده بودن ناحیه برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی توریسم طبیعی (اکوتوریسم) و فرهنگی معرفی آن به عنوان قطب مهم توریستی و اکوتوریستی در استان هرمزگان با امتیاز ۰/۵۵۲، مهمترین ضعفهای این تالاب عبارتند از:نامناسب بودن تسهیلات اقامتی، رفاهی، بهداشتی و خدماتی جهت ورود اکوتوریست ها با امتیاز وزنی ۴۸۷/. و ضعف برنامه ریزی و سرمایه گذاری با امتیاز وزنی ۴۷۵/. و فعالیت قایق های موتوری قاچاق سوخت با امتیاز ۴۴۱/. در رتبه های بعدی قرار دارند.