سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمود اخوت – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
قربانعلی حجارود – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
سید جواد زاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا صفری مطلق – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برای شناسایی قارچ های عامل بیماری لکه قهوه ای و تعیین مقاومت ارقام متداول زیر کشت ابتدا از ۹۱ مزرعه برنج در استان گیلان نمونه برداری گردید و نمونه های گیاهی جمع آوری شده جهت جداسازی قارچ عامل بیماری روی کشت PDA و کاغذ صافی قرار داده شده و بدین ترتیب ۱۲۰ جدایه قارچ بدست آمد.