سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رویا رازقی حقیقی – کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی – تولید، استاد مدعو دانشگاه های پیام نور است
غلامرضا جمالی – استادیار، مدیریت صنعتی – تولید، عضو هیئت علمی دانشگاه خیلج فارس
حمید شاهبندر زاده – استادیار، مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات، عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج ف

چکیده:

توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه زمانی تحقق می یابد که فضای حرکت عادلانه در مقوله های مختلف پیشرفت و حرکت رو به جلو برای عوامل تولید و مولفه های آن وجود داشته باشد. برای یک حرکت منظم و برنامه ریزی شده در جهت صادرات غیر نفتی ضروری است نظام آموزش متناسبی را دنبال نمود. به منظور تحقق این هدف لازم است قبل از هر چیز به شناسایی عوامل موثر بر نظام آموزشی در صادرات غیر نفتی به ویژه به صورت یک مزیت نسبی در فعالیت های مختلف اقصادی نگریسته شود. جهت رفع مشکلات صارداتی ناشی از عوامل شناسایی شده، در سازمان های مرتبط با صاردات شیلات لازم است که سازمان های فوق را در زمینه مشکلات شناسایی شده آموزش داد.