سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد خشنودی – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی وطنی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
همایون بهزاد اسیری – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به علت رقابت موجود در تولید، عرضه، بازاریابی و کنترل بر بازار جهانی نفت ضروری است تا انتخاب طرح های مختلف برای بهره برداری از میادین نفتی با دقت بیشتری انجام پذیرد تا از اتلاف
منابع و از دست رفتن بازار نفت جلوگیری شود . پروژه های نفتی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری سنگین تر، تجهیز به تکنولوژی پیچیده تر و توانمندی رقابتی فشرده تر ؛ لزوم مدیریت منسجم،
سیاست گذاری صحیح و ارائه راهکارهای مناسب و عملی قابل رقابت در عرصه بین المللی را طلب می کند . همچنین با توجه به تعداد و جایگاه ویژه کلان پروژه ها در صنعت نفت ونقشی که پروژه های مذکور در توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی کشور ایفا می نماید ضرورت توجه ویژه به این پروژه ها و انجام مطالعات پژوهشی بر روی آنها آشکار و غیر قابل اجتناب می باشد . پیچیدگی خاص و منحصر بفرد کلان پروژه ها بیانگر این واقعیت می باشد که رویکرد های سنتی مدیریت پروژه نمی تواند پاسخگوی مسائل و مشکلات مدیریتی این گونه پروژه ها باشد و نگرشی نو به مسئله ضروری است . با شناخت ماهیت پروژه و توانمندیهای روشهای موجود و مرتبط کردن آنها با یکدیگر میتوان، مدل صحیح و سازگار با مسئله انتخاب نمود . بنابراین، انتخاب رویکرد صحیح مدیریتی در کلان پروژه ها منوط به شناخت ماهیت و مشخصات خاص این نوع پروژه ها میباشد . بدین منظور مقاله حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل کلان پروژه ها و خصوصیات آنها پرداخته و ضمن ارائه تعریف جامع از کلان پروژه ها، مشخصات کلان پروژه ها و عوامل ریسک مرتبط با آنها ؛ ریسک های سرمایه گذاری در کلان پروژه های صنعت نفت از دیدگاه شرکت های بزرگ بین المللی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد .