سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عباسی – استادیارگروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
مهیار شیخ السلامی – استادیار بخش تخحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و م
خسرو چهری – کارشناس ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

در این مطالعه، به منظور شناسایی عوامل بوت همیری کدوییان در استان کرمانشاه، طی سال زراعی ۱۳۸۶ ، از مناطق مختلف جالیزکاری در این استان مرتباً بازدید به عمل آمده و نمون ههای بیمار به آزمایشگاه منتقل گردید.