سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک سهرابی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بابک عابدین – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات , دانشگاه تهران

چکیده:

مساله تغییر در سازمانها و مقاومت در برابر آن از دیرباز در مباحث مدیریتی مطرح بوده که با توجه به تشدید سرعت پیشرفت انواع فناوری و تغییرات ناشی از آنها در همه ابعاد در سالهای اخیر , اهمیت توجه به این موضوع بسیار چشمگیرتر و ضروریتر گردیده است . فناوری اطلاعات ماهیتا تغییرگرا است و بنابراین اثرات بکارگیری آن در محیطهای کاری مقاومتهای خاص خود را نیز از
طرف کارکنان به همراه دارد . این مقاله سعی دارد عوامل مقاومت در محیطهای کاری که به نوعی از فناوریهای اطلاعات استفاده میکنند را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی برای پیادهسازی تغییرات مدیریت ارشد سازمان , ارایه نماید .