سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین یار احمد زهی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
سیده ثریا سیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان و معاون نوسازی و تحول اداری، دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری

چکیده:

پژوهش حاضر می کوشد، ضمن ارائه الگویی به منظور شناسایی عوامل کلیدی موثر بر آینده منابع انسانی در سازمانهای دولتی، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در سالهای آینده را فراهم آورد. در این تحقیق از روش تحلیل تاثیرات متقاطع به منظور شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه باز از مدیران و کارشناسان ارشد با سابقه در زمینه منابع انسانی در استانداری سیستان و بلوچستان جمع آوری و با استفاده از نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شده اند. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۴ عامل کلیدی ۱- جایگزینی فناوری به جای انسان، ۲- رشد تجارت الکترونیک، ۳- افزایش شهرنشینی و رشد کلان شهرها و ۴- سلطه فناوری در حوزه های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر آینده منابع انسانی در استانداری سیستان و بلوچستان خواهند داشت.