سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کامبیز فرهومند – مرکز تحقیقات شرکت شیشه قزوین

چکیده:

شناسایی عیب سنگ در شیشه از جمله مباحثی است کهتاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله زیر به بررسی انواع سنگ های موجود در شیشهبه روش تهیه مقاطع نازک و مشاهده توسط میکروسکوپ پلاریزان می پردازد. شناخت انواع کریستالها با این روش کمک بسزائی را در رفعاین عیب در شیشه می نماید. همچنین نوع سنگ بدستآمده در تعیین عمر کوره نیز موثر میباشد.