سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا بهراد – دانشگاه شاهد
محمدتقی عبدی زاده – دانشگاه صنعتی شریف
عبدالحمید زاهدی – دانشگاه شاهد

چکیده:

با توجه به این که در سیستم های آکوستیک نوع موجود زنده شناسایی نمی شود و تنها وجود آن اثبات م یشود، در این مقاله هدف ما این است که با استفاده از روش ممان و با استفاده از مشخصات آماری تصاویر به تشخیص غواص بودن آن موجود زنده اقدام کنیم. ممانی که در اینجا انتخاب می کنیم ممان زرنیک می باشد. این انتخاب به این دلیل است که خاصیت عمده ممان زرنیک یعنی غیرحساس بودن آن به چرخش در این کار ، با توجه به حرکت دائمی غواص و چرخش آن ، بسیار موثر و پرکاربرد است. نتایج شبی هسازی نشان می دهد که این روش با دقت نسبتاً خوبی غواص را از غیر غواص تشخیص می دهد.