سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف الهی یقین – استادیار دانشکده عمران ، دانشگاه تبریز
مرتضی وکیلی ساعتلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

ترکها به این دلیل که بسیاری از شکست های سازه ای بسبب گسیختگی مواد تشکیل دهنده رخ می دهند، به عنوان تهدید جدی برای رفتار سازه محسوب میشوند، بر این اساس روش های نمایان سازی و تشخیص ترک موضوع تحقیقات گسترده ای است که در دهه گذشته انجام شده است. با توجه به تغییرات سختی (موضعی) ناشی از وجود ترک و تاثیر آن روی رفتار سازه، در این مقاله تشخیص ترک درونی (غیر لبه ای) در تیر یک سرگیردار، که آنالیزهارمونیک (ارتعاش اجباری) بر روی آن انجام شده است، بر پایه تبدیل موجک (Wavelet Transform) تحقیق شده است. همچنین حساسیت روش مذکور نسبت به موقعیت و عمق ترک و امکان سنجی شناسایی ترک در این شرایط ارایه شده است.