سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود مراتیان – دکترای مهندسی متالورژی
احسان موحدیان – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی

چکیده:

درالیاژهای ریختگی الومینیمسلیسیم حاوی اهن ترکیبات بین فلز غنی از اهن فاز بتا که به شکل سوزنی در ریزساختار ظاهر می شوند تاثیر نامطلوبی برخواص مکانیکی الیاژ دارند دراین پژوهش ترکیبات بین فلزی فاز بتا در الیاژ ریخته گری تزریقی A413.1 شناسایی شده و تاثیر عنصر منگنز و همچنین سرعت سرد شدن برشکل شناسی این ترکیبات مورد بررسی قرارگرفت با افزایش اهن تا ۱/۸ درصد ترکیبات بین فلزی مختلف از جمله فاز بتا در ریز ساختار الیاژ مشاهده شد. مطالعه انجام شده نشان داد که منگنز عنصر موثری در تغییر مورفولوژی فاز سوزنی شکل بتا به مورفولوژیهای کم ضرر تر فاز الفا با شکلهای حروف چینی و پلی هدرال فاز الفای اولیه است. نسبت درصدمنگنز به اهن درایجاد این تغییر بسیار مهم بوده و به گونه ای انتخاب گردیده که باعث تشکیل شدن فاز لجن نشود.