سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریدون حصاری – پژوهشگاه مواد و انرژی
کامران احمدی – پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اکبر خوشه چی – پژوهشگاه مواد و انرژی
فاطمه ترک نیک – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

میکروسکوپ الکترونی عبوری امروزه یک روش تحقیقی با ارزش در نمایاندن تصویری با قدرت تفکیک بالا همراه با اطلاعات بلور شناسی می باشد . در این بررسی از میکروسکوپ TEM استفاده شده تا شکل و اندازه ذرات ریز طلا و آلومینیم در نمونه ها تعیین شوند . این فلزات به روش تبخیر بر روی گرید کربنی نشانده شده اند . پراش الکترونی TEM نشان می دهد که جهت بلور شناسی برای رشد بلور های طلا ۱۰۰ است . فواصل بلور شناسی برای هر دو فلز محاسبه شدند که اختلافات کم ی را با مقادیر تئوریک نشان م ی دهند . پراش الکترونی برای آلومینیم نشان می دهد که ذرات الومینیم بصورت تک بلور نبوده بلکه به شکل پلی کریستالی م ی باشند . دوایر پراش در این حالت اندازه گیری شده و اندیس گذاری گردیدند