سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رحمانی – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو

چکیده:

امروزه توسعه جوامع وابسته به ارتقاء علم و فناوری آنهاست و بدون آن امکان رسیدن به سطح بالای توسعه یافتگی وجود ندارد. پیشرفت های اخیر فناوری موجب بروز تغییرات چشمگیر در زمینه بهره وری و هزینه ها شده و ساختار های جهانی و ملی در زمینه هایی چون تولید، تجارت و اشتغال را دگرگون نموده است. در دوران کنونی، یک موسسه تجاری – صنعتی موفق از فناوری برای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده می کند. به این ترتیب مهمترین ملاحظه استراتژیک در رقابت صنعتی – بین المللی، سبقتگرفتن در زمینه مدیریت نواورانه و فناورانه است.
فراگیر شدن فناوری های کسب شده و فناوری های نوین در تمامی زمینه های آن ا زجمله آموزش، جذب، کاربرد، توسعه و اشاعه وقتی تحقق می یابد که علاوه بر افزایش تولید در سطح جامعه موجب ارتقاء سطح دانش و مهارت عمومی شده و از سطح یک کشور فراتر رود. برای رسیدن به این مرحله باید دستاوردهای دانش و فنون کسب شده شناسایی و معرفی شوند. به عبارت دیگر می توان بیان داشت در فرایند توسعه ی فناوری، در مرحله اول باید وضعیت فناوری های موجود مشخص گردد و توانایی های داخلی در این زمینه مورد شناسایی، مطالعه و ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس آن بتوان اقدام به تدوین برنامه توسعه فناوری نمود.
طی سال های اخیر در وزارت نیرو نیز اقداماتی به منظور شناسایی فناوری ها در صنعت آب و برق صورت گرفته است. در این مقاله سعی می شود نتایج مطالعاتی که به منظور شناسایی فناوری های مهممورد استفاده و قابل عرضه در صنعت آب و برق صورت گرفته و هدفغایی آن تعیین وضعیت و موقعیت این صنعت از نظر فناوری های موجود در قابلیت انتقال آنها به سایر صنایع یا به خارج از کشور می باشد، بیان گردد.