سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامی –
اسداله رضایی –
علی جوینی –

چکیده:

امروز دامنه بحران بیکاری در جامعه به قدری جدی است که باعث دغدغه فکری اکثر خانواده ها ومسئولین کشور شده است. دراین میان خیل انبوه دانش اموختگان بیکار دانشگاهی بر دامنه این بحران افزوده است. لذا عدم استفاده و برنامه ریزی مناسب برای این قشر آسیب پذیر، خسارت جبران ناپذیری برای کشور بدنبال خواهد داشت. این پژوهش سعی دارد با شناسایی قابلیتهای این قشر، راه حل مناسبی جهت اشتغالارائه نماید. جهت جمع آوری آمار و اطلاعات از دو روش ۱- بررسیی ادبیات موضوع ۲- پژوهش میدانی استفاده شد. نتایج مهم حاصل از این تحقیق نشان داهد که: ۱- تمایل به کار گروهی و تعاونی، ۲- غالب بودن بکاران در مقطع کارشناسی، ۳- غالب بودن نسبت بیکاران زنان به مردان، ۴- غالب بودن بیکاران دانش آموخته دانشگاه آزادنسبت به فارغ التحصیلان بیکار دولتی در سطح بسیار بالایی (۱% درصد) معنی دار بودند می باشد ۵- تناسب آموزش دانشگاهی با مشاغل موجود درجامعه معنی دار نشد. نتایج دیگر اینکه مفهوم تعاون از جنبه اقتصادی آن برای این قشر یک پدیده نوین محسوب شده و به تبع آن نیز بر یارگیری از نوع ترکیبی (اقوام، هم رشته ای و کارآفرین) تاکید داشتند.