سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار –
محمد جلالی –
عاطفه طاهرخانی –

چکیده:

در نتیجه رشد روزافزون جمعیت جهان پیش بینی می شود که آب به عنوانیکی از کمیاب ترین منابع در قرن بیست ویکم مطرح باشد .با وجود پیشرفت های فراوان در زمینه تصفیه آب و فاضلاب ،بیماری های ناشی از آب هنوزیک تهدید برای سلامت مردم دنیا محسوب می شود. در حال حاضر با توجه به وجود بیماری های ناشی از آب ،سوالات و شبهات زیادی در مورد کارایی تصفیه خانه های فاضلاب موجود در حذف پاتوژن ها وجود دارد . در این مطالعه ما به برسی میزان باکتری لیستریا مونوسیتوژنز و سایر گونه های باکتری لیستریا در رودخانه زاینده رود اصفهان که در یافت کننده پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان می باشد، در محل های قبل و بعد از ریزش پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب پرداختیم یستریامونوسیتوژنز در فاضلاب ورودی به میزان ۸۳/۳۳% ، در پساب خروجی ۵۰% و در آب رودخانه به میزان ۱۸/۵۱% یافت شد. در این بررسی لیستریا مونوسیتوژنز در ۲۰۰m,500m,2km بعد از تخلیه پساب به میزان ۳۳/۳۳% و در ۵km , 10km بعد از تخلیه پساب به میزان ۱۶/۶۶% شناسایی شد و در هیچیک از محل های قبل از ریزش پساب شناسایی نگردید.