سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهتاب ابراهیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

شناسایی ماهی های قنوات شهرستانهای شهر بابک و بردسیر در قالب طرح تحقیقاتی در بخش شیلات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان از پاییز ۱۳۷۹ ی یک سال انجام گرفت . در این بررسی صید ماهی از ۳۵ رشته قنات به وسیله دستگاه الکتروشوکرو تور سالیک با چشمه های ۰/۵ و ۱ سانتی متر و تورپره با چشمه ۱ سانتی متر انجام گرفت هنگان صید ماهی از قنوات فوق الذکر فاکتورهای ph، درجه حرارت آب، هوا، دبی، اکسیژن، EC و ارتفاع متطقه مورد نظر از سطح دریا اندازه گیری شد ماهی های شناسایی شده از ۲ راسته و ۳ خانواده و ۳ گونه به شرح زیر بودند: – راسته Cypriniformes الف) خانواده cyprinidae جنسcapoetadae amascina (valenciennes,1849) ب- خانواده Balitorida جنس Nemachilus sargadensis (nikol skii,1900) – راسته cyprinodontiform خانواده poecilidae جنس Gamhusia affinins (Baird and Giard,1853)