سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
روح الله علی پور – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
هانیه مردمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دان

چکیده:

روش مقاومت ویژه یکی از پر کاربردترین روش های ژئوفیزیکی برای اکتشاف منابع آب زیر زمینی ، تعیین آلودگی های زیست محیطی و ارزیابی ساختگاه های سازه های مهم مهندسی است. در این روش برای اندازه گیری مقاومت ویزه زمین از آرایه های مختلف الکترودی استفاده می شود که هر یک مزایا و معایب اصلی دارند. از میان این آرایه ها، ارایه مربعی بنا به دلایل مختلف کمتر مورد توجه کارهای عملی بوده است. در این مقاله مزیت های اندازه گیری مقاومت ویژه برای شناسایی شکستگی ها و یا گسله های مدفونبا استفاده از آرایه های مربعی و مربعی متقاطع اشارهخواهد شد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اندازه گیری مقاومت ویژه با اسفتاده از ارایه مربعی بخوبی قادر است تا شکستگی ها واقع درعمق قابل توجه کارهای مهندسی که توسط رسوبات آبرفتی پوشانیده شده اند را آشکار سازد. علاوه بر آن نشان داده شده است کهبا استفاده ازنوع خاصی از آرایه فوق بنام آرایه مربعی متقاطع راستای چنین شکستگی هایی بخوبی قابل محاسبه است.