سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصرالله کلانتری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران
علی جلالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین¬شناسی گرایش آب
آرش برجسته – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شمال شوشتر واقع در استان خوزستان می¬باشد. در منطقه مورد مطالعه آب زیرزمینی مهم¬ترین منبع تأمین آب برای مصارف مختلف است. با توجه به وضعیت منطقه، تغذیه مصنوعی آب¬های زیرزمینی، یکی از راهکارهای مهم در جلوگیری از افت سطح ایستابی، کنترل سیلاب و بهبود کیفیت آب زیرزمینی می¬باشد. برای شناسایی محل و روش مناسب جهت تغذیه مصنوعی در منطقه، مطالعات زمین¬شناسی، فیزیوگرافی، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی، نفوذپذیری، برآورد بار رسوبی رواناب و هیدروشیمی انجام گرفت. با تلفیق مجموعه اطلاعات بدست آمده مناسب¬ترین محل برای تغذیه مصنوعی پیشنهاد شد. منطقه پیشنهادی واقع در حوضه آبریز کوشکک موسوم به بندبادلو است، که با توجه به ژئومرفولوژی خاص منطقه، بهترین روش برای تغذیه مصنوعی احداث بند در مسیر آبراهه می¬باشد.