سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی فیرده – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد کنترل
علی جعفرقلی – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

مدل‌سازی تجربی یا شناسایی یک سیستم را می‌توان معادل تجربی مدل‌سازی ریاضی – که بر مبنای نوشتن معادلات فیزیکی سیستم می‌باشد – توصیف نمود. در این مقاله، مدل خطی یک شیر کنترلی در فضای حالت شناسایی شده است. به همین منظور، نخست عملکرد شیر کنترلی یاد شده، تحلیل و ورودی و خروجی آن تعیین گردید. سپس سیگنال تحریک مورد نظر با توجه به دینامیک شیر و محدودیت‌های سخت‌افزاری تعیین شد، چرا که امکان پیاده‌سازی سیگنال بهینه (از دیدگاه تئوری) در عمل وجود ندارد. با اعمال سیگنال مذکور با استفاده از یک استند تست، از ورودی و خروجی شیر مورد نظر داده‌برداری صورت پذیرفت. در نهایت دو مدل خطی با ساختار متفاوت در فضای حالت به روش حداقل مربعات شناسایی شد و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت.