سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مکانیک
آرش اسلام دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله میدان جریان ناشی از یک جسم لاغر و سوپرکویتی بوجود آمده در پشت آن مورد بررسی قرار گرفته است.پرفیل سوپرکویتی موجود که محل تقابل دو فاز مایع و گاز را از هم مشخص می کند، با استفاده از تئوری اجسام لاغر بدست آمده است. بعد از تحلیل چنین جریانی توسط روش المان مرزی، مشاهده می شود که فشار روی مرز حفره دارای مقدار ثابتی می باشد. اثر عدد کاویتاسیون در طول سوپرکویتی بوجود آمده، ناشی از یک جسم گوه ای شکل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.