سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد باروج – مهندس صنایع- تولید صنعتی

چکیده:

طرح مساله آسیب شناسی اجتماعی وشناسایی عوامل آسیب رسان در فازهای مختلف متدولوژی مهندسی ارزشVE میتواند منجر به ارائه یک دیدگاه بهبود و کارآمد در این راستا باشد مولف در این مقاله سعی کرده است پس از تعریف اولیه ازآسیب شناسی اجتماعی و سپس مقایسه آن با مراحل متد VE بعنوان یک ارگانیسم ،عوامل و فاکتورهای انسانی و سیستمی را بیان کند با توجه به اینکه نقش محوری ارتباطات در پیشبرد متد VE توسط راهبران و تسهیلگران VE انکار ناپذیرمیباشد، در انتهای مقاله ، پس از تعریف فرآیند ارتباطات و ارتباط سه بعدی لیدر ها موانع عمده ارتباطات بیان شده است