سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی اسماعی لسبزعلی – آزمایشگاه ANVC&FDI، ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت
اللهیار منتظری –
جواد پشتان –
محمد رضا جاهد مطلق –

چکیده:

هدف این مقاله ارائه روشی مناسب برای شناسایی مدل سیستم های ارتعاشی با میرایی ضعیف (مانند تیغه مرتعش) و عدم قطعیت های متناظر با آن بمنظور استفاده در الگوریتم های کنترل مقاوم مانند ∞H برای کنترل (فعال) ارتعاشات می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله به طور خاص Set Membership نام دارد. در این روش عد مقطعیت غیرپارامتری دینامیک های فرکانس بالا و نا معینی های ناشی از اغتشاشات در داده های اندازه گیری، Membership نامعلوم ولی کراندار در نظرگرفته می شود. با استفاده از الگوریتم مطرح شده در این مقاله، مجموعه پارامترهایی (از مدل نامی) که با فرضیات موجود در مورد سیستم و داد ههای ورودی- خروجی سازگار است، توسط یک Ellipsoid در فضای پارامترها تخمین زده می شود.سپس عدم قطعیت برای آنکه توسط روش های کنترل مقاوم قابل استفاده باشد، در صفحه Bode نمایش داده می شود.