سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علی پورکریمی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

رودخانه قرع آغاج یکی از مهمترین رودخانه های استان فارس می باشد که احداث سد سلمان فارسی و برنامه ریزی جهت احداث سد کوار بر روی این رودخانه بر اهمیت آن می افزاید. با توجه به اهمیت این رودخانه نسبت به شناسایی منابع آلوده این رودخانه اقدام شد. به منظور شناسایی منابع آلوده کننده آب رودخانه، نمونه گیری از منابع آلاینده شهری، کشاورزی، صنعتی، رواناب های سطحی و آب رودخانه به عمل آمد. با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی و اطلاعات جمع آوری شده، فعالیتهای کشاورزی به عنوان عمده ترین منابع آلاینده رودخانه قره آغاج شناخته شد. سهم آلایندگی فعالیتهای کشاورزی ۷۰/۶٪ فاضلابهای انسانی ۱۹/۵٪ روانابهای سطحی ۹/۶٪ و فعالیتهای صنعتی ۰/۲۵٪ بر حسب BOD بدست آمد.