سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید آقاجانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شا
مهدی تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
جواد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بررسی های دورسنجی در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ جبال بارز با بهره گیری از داده های سنجنده ETM و TM ماهواره لندست و در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ انجام شده است. این بررسی ها در چهار مرحله گردآوری داده های زمین شناسی، معدنی و ماهواره ای موجود، پردازش آن ها، تفسیر داده های بدست آمده و ارائه نتایج و معرفی مناطق امیدبخش معدنی انجام شده است. حاصل این بررسی ها تهیه نقشه های ماهواره ای موضوعی مانند ساخت های آذرین،شکستگیها و دگرسانی ها و نواحی امیدبخش معدنی بوده است.با استفاده از این روش مطالعه ۹ محدوده مختلف در این ورقه به عنوان نواحی امید بخش معدنی برای کنترل زمینی و انجام مراحل بعدی بررسی معرفی شدند.