سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامبیز علی پور – کارشناس مدیریت ، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری استان گلستان

چکیده:

انجام هرگونه فعالیت ناشی از دخالت انسان در عرصه های منابع طبیعی و حوضه های آبخیز نیازبه شناخت دقیق از منابع موجود در طبیعت دارد تا این فعالیت منتج به خسارات و تخریب به عرصه های منابع طبیعی نشود .بنابراین شناسایی مناطق با ناپایداری کم تا خیلی زیاد مشخص میکند انسان چه نوع فعالیت و بر اساس چه معیارهایی باید انجام دهد که جلوی خسارات گاه جبران ناپذیر گرفته شود و میزان خسارات به حداقل برسد شرق استان گلستان با مساحتی در حدود ۱۳۰۰۰۰۰ هکتار شهرستانهای رامیان – آزادشهر – گنبد – مینودشت و کلاله را در بر می گیرد که سطح وسیعی از اراضی این شهرستانها اختصاص به فعالیت زراعی دارد و همچنین عمده فعالیتهای اقتصادی دیگر نظیر معادن و ایجاد شهرکهای صنعتی در شرق استان در حال انجام است . بنابراین شناسایی مناطقی که دارای شرایط ناپایدار می باشند که انجام هرگونه فعالیت در این مناطق منجر به بروز خسارات جبران ناپذیری می شود امری ضروری است .لذا با تهیه نقشه های پایه و موضوعی و تلفیق آنها با یکدیگر وتعریف مدل مناطق با ناپایداری زیاد در سیستم اطلاعات جغرافیایی GISنقشه نهایی بدست می اید که مشخص کننده مناطق بحرانی می باشد