سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهدی سلامی – پتروشیمی رازی

چکیده:
از زمان صنعتی شدن جهان و پیدایش شرکت های تولیدی و خدماتی بزرگ همیشه ارتقاء کیفیت و بالندگی یکی از اهداف سازمان به شمار رفته و سازمانها دائماً درحال بهبود و توسعه فعالیتها و خدمت خود بوده اند ، پس از پیدایش مدلهای کیفی و استقرار آن در سازمانهای مختلف شرکت ها تصمیم به برتری جوئی نسبت به رقبا خود گرفتند و در پی آن مدلهای سرآمدی و تعالی سازمان ها توسط انجمن های علمی و مدیریتی تدوین گردید یکی از معروفترین این مدلها مدل سرآمدی اروپا (EFQM) می باشد که این مدل توسط سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی ایران بطور کامل پذیرفته شده است با توجه به نوع خاص اقتصاد کشور ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی اجرایی نبودن برخی از زیرمعیارهای این مدل قابل بررسی بوده که می تواند منجر به شناسایی راهکارهای لازم جهت برطرف شدن این موانع اجرایی گردد در این راستا نظر خواهی از تعدادی خبرگان صنایع مختلف کشورانجام گردید (صنعت نمونه : صنعت پتروشیمی کشور) که در نهایت ما را به طبقه بندی کلی این زیرمعیارها در سه طبقه مشخص رهنمون گردید:۱) زیرمعیارهایی که قابلیت اجرایی بالایی دارند. (۹۰ درصد از این طبقه را توانمند سازها به خود اختصاص میدهند ) ۲) زیرمعیارهایی که قابلیت اجرایی متوسط دارند. (۷۵ درصد از این طبقه را توانمند سازها به خود اختصاص میدهند ) ۳) زیرمعیارهایی که قابلیت اجرایی خیلی کم (بحرانی) دارند.(۷۵ درصد از این طبقه را نتایج به خود اختصاص میدهند)