سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احسان آزاددخت – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
سمیه قضاوت – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

نخستین عملی که به طور معمول در فرآیند تعریف استراتژی یک شرکت یا کسب – و – کار رخ می دهد، اتخاذ تصمیمی شایسته در مورد موقعیت استراتژیک است. در این مقاله سعی بر آن است که عناصر و ابزار مورد نیاز جهت تحقق این امر از مدل دلتا به عاریت گرفته شود و با استفاده از آنها به شناسایی و توصیف آن دسته از موقعیت های استراتژیک بپردازیم که از جامعیت مناسبی برای بیان جایگاه سازمان در محیط کسب – و – کار برخورداراند.مدل دلتا، در اواخر دهه ی نود میلادی مطرح شده و به زعم پدیدآوردندگان اش بسیاری از کاستی های اسلاف خود در این زمینه را بر طرف کرده است. محوریت تحقیق کنونی بر این مدل استوار بوده و از نظام حاکم برآن برای پیشبرد پژوهش استفاده شده است. براین اساس، در نخستین گام، نگاهی کلی به تمامی ابعاد و عناصر مدل دلتا انداخته شده است. آن گاه در مرحله ی بعد، به بخشی از مدل دلتا به طور مشروح پرداخته می شود که نقش کلیدی ای در این تحقیق بر عهده دارد؛ مثلث موقعیت های سه گانه ی استراتژیک.سپس، در مراحل پایانی این نوشتار کوشش می شود که از ویژگی های مدل دلتا- به ویژه روابط متقابل گزینه های استراتژیک سه گانه- بهره برداری شده و موقعیت های بالقوه ی استراتژیکی نمایان شود که سازمان ها تحت شرایطی خاص می توانند خود را در آن ها بیابند و یا به سمت اشان حرکت کنند.