سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی جلالی عزیزپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ابزار هاب و شیپر کاتر با این که مهمترین ابزارهای دنده زنی هستند، ولی جزئیات مکانیزم های سایش آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی شده است مکانیزم های سایش ابزار دنده زنی هاب مورد بررسی قرار گیرد . بدین منظور عوامل مؤثر بر ت غییر مکانیزم ها و غالب شدن یکی از آنها مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش حاکی از وجود سایش کندگی، خراشان، چسبان و چسبان شدید لبه های ابزار هاب است . همچنین به نظر می رسد که فولاد تندبر ASP30 که با فرآیند مدرن متالورژی پودر تولید می شود نسبت به فولاد M2 که با رو شهای متداول متالورژی پودر تولید می شود مقاومت بیشتری در برابر سایش خراشان و چسبان از خود نشان می دهد. بدین لحاظ از روش های متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ استریوسکوپ به منظور بررسی مکانیزم های سایش بهره لازم حاصل گردید.