سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعطاءالله حسینی – استادیار دانشکده منابع طبیعی
آیدین پارساخو – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی ساری

چکیده:

آتش سوزی یکی از مهمترین عوامل مخرب در اراضی جنگلی محسوب شده و همواره این اکوسیستم حیاتی را مورد تهدید قرار میدهد. ارزیابی جامع و دقیق خسارت ناشی ازآتش سوزی در جنگل و شناسایی به موقعمحل و منشا آن، با در اختیار داشتن نقشه نقاط و حساس به حریق آسانتر خواهد بود. این امر مستلزم ادغام و تلفیق داده های تصویری بدست آمده از سنجنده های مختلف در برنامه سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS) می باشد. برای انجام اینکار از داده های تصویری مربوط به عوامل تاثیرگذار درجوشش و گسترش حریق، نظیر مشخصات توپوگرافی، پوشش گیاهی، شیب ، جهت دامنه،مجاورت جاده هاو سکونتگاه های انسانی به جنگل استفاده می شود. بنابراین لازم است در هرمنطقه جنگلی نقاط بحرانی و حساس به حریق شناسایی شده و جهت مدیریت و برنامه ریزی بهینه به صورت نقشه های مدیریت بحران در طرح های جنگلداری لحاظ شود.