سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عرفانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصاد
احمد خاکزاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی
محمدهاشم امامی – دکتری پترولوژی

چکیده:

برگه ۱:۵۰۰۰۰ شرق رودگهفان بالا با مختصات جغرافیایی ۵۹ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۶۰ درجه و ۰۰ دقیقه طول شرقی و ۲۸ درجه و ۰۰ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی که در غرب استان سیستان و بلوچستان واقع شده جهت شناسایی مناطق مستعد کانی سازی طلای ابی ترمال و عناصر همراه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. دراین بررسی با توجه به ماهیت متالوژنی منطقه مدل زایشی مربوطه و تبدیل داده های زمین شناسی دورسنجی، ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی به اطلاعات مفیدی مانند سنگ منشاء سنگ میزبان، ساختار و دگرسانی و تفسیر آها نواحی مستعد کانی سازی (IGU) شناسایی شدند.