سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی نکوئیان فر – مدیر امور مطالعات میدانی – سازمان آب و برق خوزستان
حمیدرضا ماجدی – کارشناس مسئول منابع آب – سازمان آب و برق خوزستان
قاطمه قورچیان – کارشناس و محقق
فاطمه حسنی – کارشناس و محقق

چکیده:

یکی از مشکلات وافر در سازه های هیدرولیکی مانند سدها فرار آب و فرسایش سازندههای تکیه گاه می باشد. لذا در این تحقیق به منظور بررسی علت گل آلودگی چشمه سبز آب در تکیه گاه سمت راست سد هید عباسپور روشهای مختلف ردیابی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا، روش ردیابی رسوبی انتخاب گردید. بدین منظور با توجه به اینکه، تکیه گاه سد شهید عباسپور از سازند آسماری که دارای لیتولوژی اهک و میان لایه های رسی می باشد تشکیل شده است که در این تحقیق ابتدا پس از بررسی، محلهای مورد نیاز برای نمونه برداری انتخاب و سپس عملیات نمونه برداری انجام و در نهایت آزمایشات x.r.d بر روی نمونه های رسی برداشت شده از میان لایه های رسی سازند آسماری انجام گردید. البته قابل ذکر است به منظور تکمیل شدن عملیات ردیابی رسوبی چشمه سبز آب از سایر محل های مورد نیاز نیز نمونه هایی مورد نیاز برداشت گردیده است اما در این مقاله هدف فقط شناسایی و ارائه نوع کانیهای رسی موجود در میان لایه های رسی سازند آسماری می باشد. که نهایتاً کانی کمیاب پلی گورسکیت شناسایی شده و بعنوان یک ردیاب در ردیابی چشمه سبز آب مورد استفاده قرار گرفت.