سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید حسنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای توصیف سیست مهای غیرخطی استفاده از هست ههای ولترا است. م یتوان گفت که توصیف سیستم غیرخطی به کمک هسته های ولترا توسع ه انتگرال کانولوشن و تابع ضربه درس یستم ها ی خط ی است . برای شناسایی این هسته ها یا کرنل های ولترا روش های مختلفی وجود دارد، برای مثال می توان به روش گسترش و بسط تابع همبستگی و استفاده از نویز سفید با توزیع گوسی اشاره کرد. اما مشکل اصلی در این روش ها پیچیدگی و تعداد زیاد پارامتر هایی است که باید شناسایی شوند. در این مقاله یک روش ساده برای شناسایی هسته های ولترا با کمک شبکه های عصبی ارایه شده است . به این ترتیب که ابتدا سیستم غیر خطی توسط یک شبک ه عصبی شناسایی می شود و سپس از روی وزن های این شبک ه عصبی، به محاسب ه ضرایب هسته های ولترا، پرداخته می شود.