سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا جزائری نوش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی ،دانشگاه شاهد
کورش پرویزیان – استادیارگروه مدیریت بازرگانی -دانشگاه شاهد

چکیده:

یکی ازدلایلی که توجه به بازارهای خارجی رابرای شرکتها به خصوص شرکت صنام با اهمیت می سازد رسیدن به توسعه اقتصادی وجلوگیری ازکاهش احتمالی میزان سهم بازاردرآینده وکاستن ازچالشهای رقابت با رقبای خارجی شرکتها به هنگام عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی است دراین پژوهش بااستفاده ازمطالعات کتابخانه ای درارتباط باتجارت بین المللی اصول بازاریابی مدیریت راهبردی روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه نرم افزارتحلیل سلسله مراتبی فرایندها تحقیقات میدانی دربازارهدف وشرکت صنام وتکنیکهای تعیین راهبردبهترین بازارهدف ومناسبترین راهبرد ورودجهت شرکت صنام (تلویزیون ) ارائه می شود.