سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

شناخت عوامل موثربررضایت مشتریان واتخاذاستراتژی ها وبرنامه های مناسب جهت تامین این عوامل ازمهمترین فعالیت های شرکت دربازارهای رقابتی می باشد شرکت صاایران نیزبه عنوان یکی ازبزرگ ترین شرکت های داخلی تولید کننده لوازم الکترونیکی بایستی همواره تلاش نماید تارضایت مشتریان راازمحصولات وخدمات خودتامین نماید تا بتواند دربازار رقابتی اینگونه محصولات با رقبای قدرتمند خارجی همچون ال جی وسامسونگ رقابت نماید تحقیق حاضربه منظورتعیین واولویت بندی عوامل موثربررضایت مشتریان محصولات الکترونیکی شرکت صاایران بااستفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام گرفته است جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه دارندگان محصولات الکترونیکی شرکت صاایران درشهر تهران وشیرازمی باشند که دردوسال اخیر محصولات خودرا درازشرکت صاایران ویانمایندگی های مجازاین شرکت تحویل گرفته اندوحداقف یک باربرای دریافت خدمات پس ازفروش به نمایندگی های شرکت صاایران مراجعه نموده اند .